Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Fallsikring

GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING

Grunnleggende fallsikringskurs med redning

Fallsikringskurs gir deltagerene økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevistgjøring av sikkerhetstiltak og redning, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for de som arbeider i høyden. Opplæringen passer for både personell i bygg/anlegg, landbasert industri og offshorevirksomhet.
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §15 i bestillingsnr. 701. Forskriften sier at arbeidstakere blant annet skal ha opplæring og trening i bruk av det personlig verneutstyr som skal benyttes i arbeidet.

 

Kurset er bygget som følger:

10 timer teori/praksis

Gjennomføres over 1-2 dager.

 
Ta kontakt med oss for å avtale kurs!


Moduler
M ID
Fallsikring med redning og evakuering 8 timer
10 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Kursinnhold
• Ulykker som har hendt
• Aktuelle forskrifter
• Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
• Klareringshøyde
• Glidesystemer
• Reguleringslåser
• Redning og evakuering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053