Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Personløfter


Moduler
M ID
Førere av personløftere 40 timer
37 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053