Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Personløfter

PERSONLØFTER KL. A + B

Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
I tillegg stilles det krav til spesifikk produktopplæring på den enkelte maskin, noe som skal dokumenteres.
 
Ta kontakt med oss for å avtale kurs!
 


Moduler
M ID
Personløfter KL. B
4 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053