Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Personløfter

PERSONLØFTER KL. A + B

Personløfter kl. C
Hensikten med personløfter kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift/personløfter kunskap om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.
En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
 

Personløfter kl. C: Bilmonterte personløftere

Forkunnskapskrav:
- Deltager må være fylt 18 år.
 
Kurset er bygget som følger:
7,5 skoletimer teori og praksis
Gjennomføres over 1 dag.
 
Ta kontakt med oss for å avtale kurs!
 
 
 


Moduler
M ID
Personløfter Klasse C
5 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053