Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Personløfter

PERSONLØFTER KL. A + B

Personløfter kl. A+B
Hensikten med personløfter kurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift/personløfter kunskap om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.
En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
 

Personløfter kl. A: Tilhengermonterte personløftere

Personløfter kl. B: Selvgående personløftere

Forkunnskapskrav:
- Deltager må være fylt 18 år.
 
Kurset er bygget som følger:
7,5 skoletimer teori og praksis
Gjennomføres over 1 dag.
 
 
 
 
 
 


Moduler
M ID
Personløfterkurs
7.5 timer
Kursnavn Kursstart Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingsfrist Innledning Pris Bestill
Personløfter KL. A + B 21. desember 2022 2022 12 - desember Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 21. desember Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 4. januar 2023 2023 01 - januar Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 04. januar Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 25. januar 2023 2023 01 - januar Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 25. januar Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 15. februar 2023 2023 02 - februar Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 15. februar Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 8. mars 2023 2023 03 - mars Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 08. mars Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 29. mars 2023 2023 03 - mars Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 29. mars Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 12. april 2023 2023 04 - april Personløfter KIS KOMPETANSE AS Avd. Bergen
Hylkjeflaten 8, HYLKJE
Hordaland 12. april Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 3. mai 2023 2023 05 - mai Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 03. mai Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 31. mai 2023 2023 05 - mai Personløfter KIS KOMPETANSE AS Avd. Bergen
Hylkjeflaten 8, HYLKJE
Hordaland 31. mai Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 7. juni 2023 2023 06 - juni Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 07. juni Bestill kurs
Personløfter KL. A + B 28. juni 2023 2023 06 - juni Personløfter KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 28. juni Bestill kurs
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053