Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Stillas

STILLASBYGGER 15 TIMERS KURS

Stillasbyggerkurs 2-5 meter
Kurset gir deg som skal bygge stillas en teoretisk og praktisk innføring, slik at du trygt og sikkert kan bygge stillas med øverste stillasgulv inntil 5 meter.
Gjennom opplæring skal man tilegne seg den grad av kunnskap om krav i lover og forskrifter som er nødvendig for å delta i selvstendig bygging av stillas. Opplæringen skal gi innsikt i prinsippenene om konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bygging av stillas unngås.
 
Forkunnskapskrav:
Må være fylt 18 år.
 
Kurset er bygget som følger:
15 timer teori/praksis
Gjennomføres over 2 dager.
 
Ta kontakt med oss for å avtale kurs!


Moduler
M ID
Stilasbygger kurs 2-5 meter
14.5 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Kursinnhold:

  • Krav til opplæring
  • Arbeid i høyden
  • Kollektive/personlige vernetiltak
  • Montering, bruk og demontering av stillas
  • Belastninger og påkjenninger
  • Fundamentering
  • Forankring
  • Vedlikehold
  • Kontroll og rapport

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053