Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden : Stillas

STILLASBRUKER 8 TIMERS KURS

Stillas brukerkurs
Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av stillas.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk unngås.
 
Kurset er bygget som følger:
8 timer teori/praksis
Gjennomføres over 1 dag
 
Ta kontakt med oss for å avtale kurs!


Moduler
M ID
Stilasbruker
7 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Gjennomgang av stillastyper som:
• Fasadestillas
• Rullestillas
• Håndverkerstillas

Gjennomføres bedriftsinternt over hele landet.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053