Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore : Riggerkurs

RIGGERKURS - MODUL P-2.4 + P-4.4

Riggerkurs

Opplæringen skal gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers, transportable vinsjers og riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer, barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

Forkunnskapskrav:

- Modul 1, Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

- Modul 2.3, G11 Løfteredskap

- Grunnleggende fallsikring, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje


Kurset er bygget opp som følger:
Modul P-2.4 - 16 timer teori
Modul P-4.4 - 32 timer teori og praksis

Gjennomføres over 5 dager.


Moduler
M ID
P-2.4 Enkle løfteinnretninger
14.5 timer
M ID
P-4.4 Rigger
22.5 timer
Kursnavn Kursstart Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingsfrist Innledning Pris Bestill
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 12. - 16. desember 2022 2022 12 - desember Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 12. desember Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 16. - 20. januar 2023 2023 01 - januar Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 16. januar Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 6. - 10. februar 2023 2023 02 - februar Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 06. februar Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 27. - 3. mars 2023 2023 02 - februar Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 27. februar Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 20. - 24. mars 2023 2023 03 - mars Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 20. mars Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 24. - 28. april 2023 2023 04 - april Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 24. april Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 22. - 26. mai 2023 2023 05 - mai Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 22. mai Bestill kurs
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4 19. - 23. juni 2023 2023 06 - juni Riggerkurs KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 19. juni Bestill kurs
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053