Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore : Vinsj

VINSJ P-3.3

Vinsj modul P-3.3

Hensikten med opplæringen er gi en blivende vinsj operatør en god teoretisk og praktisk grunnopplærig i sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr.

Bruk av enkle løfteinnretninger til forflyning av personell og last krever kontinuerlig fokus på farer og sikkerhet i operasjonen. Risikoforståelse og riktig atferd er viktig under læreprosessen, slik at sikkerheten til involvert personell ivaretas Etter gjennomført læretiltak skal deltakeren være i stand til å utføre sikre løfteoperasjoner ved bruk av vinsj og personellvinsj.

Forkunnskapskrav:

- Modul 1.1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

- Modul 2.3 - Løfteredskap

- Grunnleggende fallsikring

 

Kurset er bygget som følger:

Modul P-3.3 - 6,5 timer teori, 8,5 time praksis + evaluering/avsluttende prøve


Moduler
M ID
P-3.3 Vinsj
14.5 timer
Kursnavn Kursstart Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingsfrist Innledning Pris Bestill
Vinsj P-3.3 24. - 25. april 2023 2023 04 - april Vinsj KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 24. april Bestill kurs
Vinsj P-3.3 12. - 13. juni 2023 2023 06 - juni Vinsj KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 12. juni Bestill kurs
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold i kurset:

 • Arbeidstilsynet forskrifter
 • Petroleumstilsynets forskrifter
 • Sjøfartsdirektoratets forskrifter
 • Risikovurderinger
 • NORSOK standard R-002, R-003N og R-005N
 • Roller og ansvar.
 • Kommunikasjon
 • Sakkyndig kontroll
 • Innretning spesifikk opplæring
 • Relevante deler av NORSOK standard R-003N/ R-005N; Verneutstyr, planlegging, risikovurdering – farer ved feil bruk, Før jobb samtale, SJA, mm.
 • Gå gjennom bruksanvisning; bruksbegrensninger
 • Utvekslingsprinsipper, arbeidsvinkler, resultantkrefter, Kasteblokker
 • Kjenne til hvilke belastninger, krefter og resultantkrefter som løfteutstyr og festepunkter blir utsatt for under en vinsjoperasjon
 • Samløft, skjevtrekk, sideveis bevegelse-dynamikk og sikring av last.
 • Rett bruk, feil bruk, farer ved bruk
 • Kunne krav til midlertidig sikring av last når operatør forlater arbeidssted, eller ved arbeid under hengende last
 • Gjennomgå relevante hendelser, ref. ulykker med personskader.
 • Hovedprinsipper for konstruksjon, funksjon, sikkerhet og virkemåte på elektriske, pneumatiske og hydrauliske drevne arbeidsvinsjer og personellvinsjer.
 • Forklare prinsipper for oppbygging av bremser, kraftoverføringer og sikkerhetsutstyr på vinsjer.
 • Spoleapparat, innløpsvinkler
 • spoleguide og spolevinkel
 • Nødkjøring
 • Overlastsikring
 • Spoling
 • Typer ståltau, og kvaliteter

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053