Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore : Operasjonelt ansvarlig

OPERASJONELT ANSVARLIG PERSON 16 TIMER

Operasjonelt ansvarlig person
 
Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

 

Forkunnskapskrav:

- G11 løfteredskap/Modul 1.1+2.3 (Tilsvarer modul O-1.1)

- NORSOK R-003N

 

Kurset er bygget som følger:

16 timer teori

Gjennomføres over 2 dager.

 


Moduler
M ID
Operasjonelt ansvarlig16 timer
15 timer
Kursnavn Kursstart Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingsfrist Innledning Pris Bestill
Operasjonelt ansvarlig person 16 timer 24. - 25. mai 2023 2023 05 - mai Operasjonelt ansvarlig KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61, Drammen
Buskerud 24. mai Bestill kurs
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Kursinnhold:
  • Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
  • Lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr
  • Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
  • Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
  • Utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering av og etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
  • Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
  • Kompetansekrav for ulike typer løfteutstyr
  • Krav til fadder og sensor

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053