Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore : Teknisk ansvarlig

TEKNISK ANSVARLIG

Teknisk ansvarlig

Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore.

Målsetingen med kurset er å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap til å kunne ivareta rollen "teknisk ansvarlig".

Målgruppe

 • Innehavere av rollen Teknisk ansvarlig
 • Sakkyndig virksomhet
 • Vedlikeholdsledere
 • Vedlikeholdspersonell

Forkunnskapskrav:

- NORSOK R-003

 

 


Moduler
M ID
Teknisk ansvarlig 8 timer
7.5 timer
Ingen aktive/planlagte kurs.
Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053

Innhold:

 • Tekniske krav til løfteinnretninger.
 • Sakkyndig virksomhet, med fokus på vedlegg H i Norsok R-003.
 • Krav til dokumentasjon og merking av løfteutstyr.
 • Vedlikehold av løfteutstyr.
 • Vedlikeholdsprogram og styring av vedlikehold.
 • Reparasjon av løfteutstyr.
 • Modifikasjon av løfteutstyr.
 • Innkjøp av løfteutstyr.

 

 

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053