Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden

FALLSIKRING

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Grunnleggende Fallsikring 8 timer

Fallsikringskurs gir deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

 

Basic Fall Protection 8 hours

Fall protection courses provide participants with increased knowlengde about fall protection equipment and raising awareness of safety measures, in order to avoid personal injuries and accidents in the workplace.

Fallsikring med redning og evakuering 10 timer

Dokumentert opplæring
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §15 i bestillingsnr. 701. Forskriften sier at arbeidstakere blant annet skal ha opplæring og trening i bruk av det personlig verneutstyr som skal benyttes i arbeidet.

Praktisk opplæring i redning 4 timer

Dokumentert opplæring
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §15 i bestillingsnr. 701. Forskriften sier at arbeidstakere blant annet skal ha opplæring og trening i bruk av det personlig verneutstyr som skal benyttes i arbeidet.

Praktisk opplæring i redning 3 timer

Dokumentert opplæring
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, §15 i bestillingsnr. 701. Forskriften sier at arbeidstakere blant annet skal ha opplæring og trening i bruk av det personlig verneutstyr som skal benyttes i arbeidet.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053