Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden

PERSONLØFTER

Kurs for førere av personløfter
Personløftere deles inn i klassene A, B, C
Kl. A - manuell flyttbare personløftere,tilhengermonterte personløftere
Kl. B - selvgående personløftere
Kl. C - bilmonterte personløftere
Kurset gir kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. 

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Personløfter KL. A + B

Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker brukt av lift/personløfter kl. A+B.

Mobile Elevating Work Platforms A + B

The course provides a basic theoretical and practical introduction to the safe use of mobile elevating work platforms A+B.
 

Mobile Elevating Work Platforms B

Mobile Elevating Work Platforms A-B, 8 hours

 

Personløfter KL. A

Dokumentert opplæring for personell som skal benytte ulike personløftere klasse A og B.

Personløfter KL. B

Dokumentert opplæring for personell som skal benytte ulike personløftere klasse A og B.

Personløfter KL. C

Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker brukt av lift/personløfter kl. C.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053