Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Arbeid i høyden

STILLAS

Stillas er en midlertidig struktur som brukes til å støtte og sikre personer og materiell under byggingen eller reparasjonen av bygninger og andre konstruksjoner. Det finnes mange typer prefabrikkerte modulsystemer av metallrør eller slanger, selv om stillasene også kan være skreddersydde fra andre materialer. Den europeiske standarden, NS EN 12811-1, spesifiserer krav til ytelse og metoder for den strukturelle og generelle designen av stillaser. Kravene er for stillaskonstruksjoner som er avhengige av tilstøtende strukturer for stabilitet. Generelt sett gjedler disse kravene også for andre typer stillaser.
Hensikten med et stillas er å gi en trygg arbeidsplass med trygg tilgang egnet for det arbeidet som skal gjennomføres.
 

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Stillasbruker 8 timer

Etter gjennomført kurs skal deltaker kunne bruke og kontrollere stillas, på en slik måte at utstyret tilfredsstiller krav I aktuelle forskrifter, og at utstyret brukes I henhold til fabrikantens anvisninger.

Scaffolding 8 hours

After completing the course, the participant must be able to use and check the scaffolding, in such a way that the equipment satisfies the requirements of the relevant regulations, and that the equipment is used in accordance with the manufacturer's instructions. 

Stillasbygger kurs 15 timer

Stillasbyggerkurs 2-5 meter.

Stillasbyggerkurs 30 timer

Stillasbyggerkurs 5-9 meter.

Scaffolding 15 hours

Scaffolding construction course 2-5 meters

Scaffolding 30 hours

Scaffolding construction 5-9 meters

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053