Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore

NORSOK R-003N

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Norsok R-003N 8 timer

Kurset tar for seg krav til opplæring, roller, og ansvar samt  lover og regelverk knyttet opp til standaren. Kurset er oppdatert til 2017 revisjon.

Safe use of lifting equipment R-003 8 hours

The course addresses requirments for training, roles and responsibilities as well as laws and regulations linked to the standard. The course is updated to 2017 revision.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053