Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore

RIGGERKURS

Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått: Bruk av løfteredskap (stroppekurs) modul 2.3 eller modul O-1.1 offshore.
Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Riggerkurs - Modul P-2.4 + P-4.4

Opplæring for personell som skal gjennomføre riggoperasjoner.Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger. Forutsetter gjennomført og bestått stroppekurs modul 1+2.3 eller O-1.1 og grunnleggende fallsikring.

Rigger Course - Module P-2.4, P-4.4

Training for personnel who will carry out rigging operations. The purpose of the training is to give prospective riggers good theoretical and practical training in the safe use of rigging equipment, fall protection systems and simple lifting devices. Requires completed and passed strapping course module 1+2.3 or O-1.1 and basic fall protection.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053