Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore

OPERASJONELT ANSVARLIG

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Operasjonelt ansvarlig person 16 timer

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.
 

Operational responsible person 16 hours

The aim of the training is that the person who is given training acquires sufficient knowledge to lead and guide personnel who are involved in lifting operations.

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053