Responsive image
Responsive image Responsive image

815 35 053

Påmelding og spørsmål

 

Offshore

TEKNISK ANSVARLIG

Ett telefonnummer for informasjon eller påmelding: 815 35 053
Technical Responsible Person 8 hours

The course provide very useful knowlengde to personnel who maintain lifting equipment and to expert companies that perform work with control and maintenance of lifting equipment offshore. Prerequisites have been completed and passed Norsok-R003. You can find the course by clicking here.

Teknisk ansvarlig 8 timer

Kurset gir svært nyttig kunnskap til personell som vedlikeholder løfteutstyr og til sakkyndige virksomheter som utfører arbeid med kontroll og vedlikehold av løfteutstyr offshore. Forkunnskapskrav er gjennomført og bestått Norsok R-003. Kurset finner du ved å klikke her

Drammen

KIS KOMPETANSE AS
Kobbervikdalen 61
3036 Drammen

Tlf: 815 35 053